Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Za muzejní a galerijní nocí do Kraje Vysočina


I v letošním roce budou muzea a galerie v Kraji Vysočina vítat své návštěvníky v netradiční dobu a s netradičním programem v rámci Festivalu muzejních nocí 2018. Festival probíhá po celé České republice už více než deset let vždy ve druhé polovině května a první polovině června. Jeho letošní XIV. ročník se uskuteční ve dnech 18. května až 9. června 2018 a je opět jen na samotných institucích, v jakém termínu se k festivalu připojí. Festivalu muzejních nocí se neúčastní „pouze“ muzea a galerie, ale v úzké spolupráci s nimi nabízí atraktivní podvečerní a noční prohlídky výstav s doprovodným kulturním programem i knihovny, památkové objekty, divadla a další kulturní subjekty.

Do XIV. ročníku festivalu by se mělo zapojit více než 170 měst a na jeho programu se bude podílet na 513 institucí. „V Kraji Vysočina můžete přijmout pozvání na muzejní nebo galerijní noc do všech krajských muzeí a galerií. Na muzejní noc se lze ale také vydat například do Velkého Meziříčí, Žďáru nad Sázavou, Kamenice nad Lipou i Telče,“ zve návštěvníky na letošní festival náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová. Přehled všech zapojených měst a institucí z Kraje Vysočina, ale i z ostatních krajů, včetně tematického zaměření, aktuálních a dalších doprovodných informací, nabízí webové stránky Asociace muzeí a galerií ČR http://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni.

Muzejní nocí jsou nejen národní, ale i celoevropskou záležitostí. Česká republika se k nim připojila poprvé v roce 2004 Pražskou muzejní nocí. Od roku 2005 se organizace Festivalu muzejních nocí každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem. Od čtvrtého ročníku festival otevírá takzvané Národní zahájení ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky. Letošní Národní zahájení Festivalu muzejních nocí se uskuteční v pátek 18. května 2018 v prostorách Galerie moderního umění v Hradci Králové a dlouhou řadu muzejních nocí uzavře v sobotu 9. června 2018 jubilejní XV. ročník Pražské muzejní noci. Festival muzejních nocí je od samého začátku velmi pozitivně přijímán odbornou i širokou veřejností a stal se významným kulturním a společenským fenoménem. Navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.

Termíny muzejních a galerijních nocí muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina:

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace                                18. 5. 2018          Muzejní noc

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace                        1. 6. 2018             Noc v muzeu
ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny
a Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě                               

Muzeum řemesel Moravské Budějovice,                                                           1. 6. 2018             Moravskobudějovická muzejní noc
pobočka Muzea Vysočiny Třebíč,  příspěvkové organizace

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě                                                     8. 6. 2018             Galerijní noc

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace                                        8. 6. 2018             Muzejní a galerijní noc 2018
a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace                                         8. 6. 2018             Muzejní noc 2018