Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Otakar Lebeda (1877-1901)


vernisáž: 24. 5. 2018 v 17 hodin
24. května až 26. srpna 2018
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava
kurátor: Mgr. Jana Bojanovská (bojanovska@ogv.cz)

Komentované prohlídky: 8. 6. 2018 (v rámci Galerijní noci) a 21. 8. 2018, vždy v 17 hodin

Cyklus výstav, zaměřených na významné osobnosti české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století, na němž se společnou měrou podílí KGVU ve Zlíně a OGV v Jihlavě, nyní pokračuje představením tvorby Otakara Lebedy. Malíře, který je považován vedle Fr. Kavána a Ant. Slavíčka za nejnadanějšího žáka krajinářského ateliéru Julia Mařáka na pražské Akademii. Malíře, jehož umělecká i životní cesta byla tragicky předčasně ukončena. Malíře, jehož dílo je bezesporu svým obsahem i rozsahem zcela výjimečné a je právem řazeno mezi hlavní vývojové mezníky českého umění.

Na výstavě je Lebedova malířská tvorba, vzniklá v rozmezí pouhých devíti let, prezentována výběrem více než 50 prací zapůjčených z veřejných galerií i ze soukromých sbírek. Velká část vystavených obrazů jsou studentské práce namalované v letech 1892-1897 v Mařákově krajinářské škole, další pak z jeho cest po Čechách a z Francie. Koncepce výstavy sleduje autorovu krátkou cestu od počátečního realismu k náladovým krajinám, přes impresivní malbu až k závěrečnému příklonu k expresi ve figurálních motivech. V porovnání s  poslední velkou retrospektivní výstavou Otakara Lebedy, kterou uspořádala Národní galerie v Praze v roce 2009, je samozřejmě tato expozice svým rozsahem spíše komorní, ale je zde představeno několik dosud nevystavených Lebedových obrazů a drobných studií ze soukromých sbírek, které byly ještě v době konání zmíněné pražské výstavy neznámé a veřejnosti nepřístupné.

Zapůjčitelé: kromě OGV v Jihlavě a KGVU ve Zlíně, dále NG v Praze, MG v Brně, ZČG Plzeň, GVU Ostrava, GASK Kutná Hora, GVU Náchod, VČG Pardubice, Sbírky Pražského hradu, MU Olomouc, Galerie Kodl, Karlštejnská a.s. a další soukromí majitelé.