Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Noc literatury

dne 9. května 2018, 18 – 20 hodin 
Krajská knihovna Vysočiny, prostory Staré radnice

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Čtení probíhají paralelně (u nás na třech místech) od 18:00 do 20:00, začátky vždy v půlhodinových intervalech, poslední v 19:30.