Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Móda na počátku 20. století

přednáška z cyklu Historie odívání

čtvrtek 31. května 2018 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť

Poslední přednáška z cyklu Historie odívání - tentokrát s Ing. Lucie Bláhovou (NPÚ, územní památková správa České Budějovice), která se bude zabývat módou na počátku 20. století.