Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Koncert sboru GUTTA

neděle 27. května 2018 odpoledne mezi 14. a 15. hodinou
Hrad Kámen, pobočka Muzea Vysočiny Pelhřimov

Při cestě z celostátní přehlídky pěveckých sborů se na hradě Kámen zastaví dětský pěvecký sbor GUTTA při ZŠ a MŠ gen. Pattona, p. o. v Dýšině. Děti budou vystupovat v dobovém gotickém oděvu a přítomné potěší svým zpěvem za doprovodu hudby.