Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Komično v umění

přednáška

29. května 2018 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, freskový sál

vstup ZDARMA
přednášející: Mgr. Hana Zrno Vondrů a host

Komično jako takové má mnoho podob. Prostupuje naším životem, stejně jako tragika či vážnost. Nejinak je tomu v případě umění. V něm nacházíme protikladné principy a jejich cyklické střídání. Proti sobě můžeme postavit umění bouřlivé, které záměrně provokuje, dráždí či ironizuje a umění vznešené, jež je postaveno na pravidlech a společenských zásadách. Samotné komično není jen nástroj pro naše pobavení, ale je to také prostředek, kterým umělci poukazují na tíživé problémy. Během přednášky se zaměříme především na kořeny grotesky, satiry a ironie. Tyto komické formy umění často reagují na aktuální témata – společenské hrozby či kulturní defekty.

V úzké návaznosti se následně budeme ptát, co je vlastně smích, který je od komična neodlučitelný. Ten má závažnou společenskou roli, jelikož jím reflektujeme život ve společnosti. Smíchem reagujeme na to, co je pro nás strnulé, mechanické a co je považováno za „normální”. To, co dříve vzbuzovalo úctu, může později vyvolávat úsměv. Společenská funkce smíchu není sama čímsi komickým, má také svou vážnost. Právě v současné rychlé době je smích obranou proti ideologickým nátlakům, konzumu a v neposlední řadě proti mainstreamu. Jelikož nás osvobozuje a my se můžeme smát nárokům a tlakům, které na nás kladou druzí v touze nás ovládnout či zotročit.