Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výročí telčských osobností

výstava

9. dubna až 1. května 2018
vernisáž v pondělí 9. dubna 2018 v 15 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, radnice Telč

Rok 2018 je rokem oslav „osmičkových“ výročí, ve kterém si připomínáme osudové události, jež se odehrály v letech zakončených číslicí osm. Výstava v Telči s názvem Výročí telčských osobností se tomuto pojetí tak trochu vymyká, neboť se nevěnuje historickým datům, ale osobnostem, které se v Telči narodily, žily, zemřely nebo v Telči tvořily.

Výstava připomene mimo jiné básníka Otokara Březinu, který v Telči studoval na reálce, malíře Petra Tamchynu – v Telči žil a maloval, Mílu Doleželovou, malířku rozsáhlého díla, která v Telči žila, nebo učitele a historiky Jana Tiraye a Jana Beringera. Z dalších významných jmen lze uvést například kronikáře města Karla Cejnara, bratry Mátlovi, sokolku Hedviku Krepčíkovou a další osobnosti Telče mající v letopočtu narození nebo úmrtí osmičku.

Výstava se bude konat na telčské radnici, bude zahájena vernisáží 9. dubna 2018 v 15 hodin za hudebního doprovodu žáků ZUŠ v Telči.

Výstavu pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči a Městem Telčí.