Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tradiční lidová kultura v Kraji Vysočina

výstava

22. dubna až 27. května 2018
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, výstavní síň Předzámčí

Výstava Tradiční lidová kultura v Kraji Vysočina bude zahájena v sobotu 21. dubna 2018 v 15 hodin v rámci Jarní zámecké slavnosti ve výstavní síni v Předzámčí.

Na výstavě se seznámíte s bohatou činností našeho regionálního pracoviště tradiční lidové kultury. Představí se Vám lidoví tvůrci, kteří dokonale ovládají postupy, dovednosti, znalosti, popř. technologie ve svém oboru a byli po zásluze oceněni titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a Nositel tradice lidových řemesel České republiky.  Také budete mít možnost poznat dochované a dosud živé jevy tradiční lidové kultury v našem regionu, zapsané pro svou jedinečnost na krajském a republikovém seznamu kulturního dědictví.

Výstava je pořádána ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Třebíči a uskutečňuje se za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.