Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Ian Mikyska – Papír a čas

výstava

19. dubna až 27. května 2018
vernisáž dne 19. dubna 2018 v 17 hodin
zvuková galerie IGLOO
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava

V sérii objektů z papírů pracuje Ian Mikyska s tématy, které jsou jeho práci vlastní, ať už se jedná o video, text, zvuk, či – jako v tomto případě – o kombinaci interaktivních objektů, zvuku a činnosti návštěvníka. Témata zahrnují čas, prožitek, pomíjivost, kontemplaci. Základem je zde papír, respektive psaní na něj, které se Mikyska snaží zhmotnit a zasadit do prožívaného času: při psaní se v čase neztrácíme, ale naopak se nám čas vyjevuje ve svém plynutí. Návštěvníci budou mít možnost se do zahuštěné instalace zapojit -- psát, poslouchat, být.