Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Česko-německá historie: Pelhřimov a Spalt

přednáška

úterý 24. dubna 2018 v 17:00 hod. 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, freskový sál

přednášející: Fabian Gerstendörfer (němčina)
překlad do češtiny: Mgr. Gabriela Krejčová-Zavadilová

Během přednášky nahlédneme do historie jak města Pelhřimova, tak německého Spaltu. Porovnáme, v čem se liší a co mají společného. Od roku 810 budeme sledovat jejich vývoj, který je přenesl od středověkých počátků k jejich pozdějším podobám. Nejde však jen o historii těchto dvou měst, ale o její propojení s širším kontextem týkající se národního a mezinárodního pohledu. V něm spatříme dlouhou historii obou zemí, ve které docházelo nejen ke konfliktům, ale i ke spolupráci.

Přednášku si připravil Fabián Gerstendörfer z Německa, který je v současnosti v Pelhřimově na Evropské dobrovolné službě v Hodině H a jeho zájem o historii jej přivedl také ke spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov. Z němčiny bude přednáška překládána.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz

The presentation Czech-German history: Pelhřimov and Spalt gives a view on the long history of the two towns, as well as a comparison of the regional differences and similarities. Starting in 810 it shows the development of both cities with a focus on the steps which brought them from their medieval beginnings to their later face. It connects a smaller regional and a bigger, national or international view on the history, so that you don't just see the history of two example towns but also going from their point of view to a bigger national history. As it shows the long history of both countries, you can see the conflicts as well as neighbourhood and partnership of both countries. By staying in a time frame of one hour it also promises to stay pregnant and not to get too long-winded.

vstup ZDARMA