Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Čarodějnické prohlídky pro děti

víkend 28. a 29. dubna 2018
Hrad Kámen, pobočka Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

Hrad Kámen se ve dnech 28. a 29. dubna převlékne do čarovného hávu. Na hrad se slétne několik čarodějnic, které při netradiční prohlídce dětské návštěvníky seznámí s původem tohoto tradičního lidového zvyku a dalšími obyčeji, jež se k této magické noci váží. V průběhu prohlídky bude připraveno několik čarodějných úkolů a po splnění všech disciplín děti obdrží čarodějnický průkaz. Prohlídky se budou konat vždy v 11:30 a 14:30 hodin. Z důvodu omezené kapacity je vhodné si prohlídku předem zarezervovat na tel. čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.