Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

STRATEGIE PŘEŽITÍ ROSTLIN V ZIMĚ

přednáška

úterý 20. března 2018 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

přednášející: Ing. Zlata Vobinušková

Zimní období je pro živé organismy v přírodě velice náročné. Řada živočichů i rostlin proto uplatňuje různé strategie pro přežití v této nepříznivé době. Před dvěma měsíci proběhla přednáška zaměřená na strategii přežití zvířat. Nyní se přiblížíme, jak přežívají zimní období rostliny. Napadlo vás někdy, jak přezimuje třeba taková sedmikráska? Je výhodnější mít jehličí nebo opadavé listí? Přednáška posluchačům přiblíží, jak se před chladem a mrazem chrání rostliny, a jak jim tuto nesnadnou úlohu můžeme mnohdy ulehčit my lidé.

vstup zdarma