Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Rentgenová tomografie ve službách historických věd

cyklus Science Café

úterý 20. března 2018 od 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

přednáška doc. Ing. Michala Vopálenského, Ph.D., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v rámci cyklu Science Café

Možnost nahlédnout pod povrch objektů prostřednictvím rentgenového záření přináší mnoho nových možností zkoumání historických artefaktů. Vytváření virtuálních prostorových modelů prostřednictvím tzv. výpočetní tomografie pak umožňuje vidět skutečnou vnitřní strukturu objektu, objekt jakkoliv virtuálně rozřezat, odstraňovat některé jeho části a podobně. Takto je možné odhalovat zvnějšku neviditelné skutečnosti - např. dutiny v objektech, pozdější restaurátorské zásahy, původní výzdobu kovových předmětů ukrytou pod nánosem koroze, způsob spojení dřevěných části soch atd.

Přednáška se po fyzikálním úvodu zaměřuje právě na použití moderních tomografických metod v historických a památkových vědách, s příklady ze zajímavých projektů prováděných v laboratoři rentgenové tomografie Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Centra excelence Telč.