Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

O hříšném opatu Ignácovi aneb příběh přeukrutný o uříznutém nose

kostýmované prohlídky v Muzeu Vysočiny Třebíč

pátek 27. dubna v 19:30 a 21:00 a sobota 28. dubna v 15:30 a 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Zámek Třebíč opět ožije v expozicích Svět neživé přírody a Svět portálů a bran prostřednictvím úspěšného představení realizovaného v rámci kostýmovaných prohlídek. Vydáme se do časů středověku, kdy na místě dnešního zámku stával klášter. Příběh, založený na skutečné události, která se odehrála na samém počátku 15. století, bude pro některé poučný, pro jiné možná trochu krutý a překvapivý. Avšak především je naším cílem pobavit návštěvníky a odhalit kousek místní historie, kterou ze školních lavic rozhodně neznají. Scénáře a režie představení se ujal nestor třebíčské divadelní tradice Jaroslav Dejl. V hereckých rolích se představí zaměstnanci Muzea Vysočiny Třebíč, ochotníci a dobrovolníci. 
Autorské divadlo navazuje na návštěvnicky velmi úspěšnou sérii loňské sezóny, v letošním roce budou navíc pro návštěvníky jistě bonusem všechny páteční termíny, které jsou připraveny jako večerní představení v tajemné atmosféře zšeřelého kláštera. 

Vstupné 120 Kč/osoba, 250 Kč/rodinné vstupné. Vzhledem k omezené kapacitě účastníků je nutné prohlídky předem rezervovat v recepci muzea: tel. 568 408 890.