Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Bratři Foersterovi – umělci tónu, slova i palety

komentovaná prohlídka výstavy

úterý 13. března 2018 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

přednášející: PhDr. Miroslava Kvášová, Mgr. Zuzana Trnková
Výstava, věnovaná bratrům Foersterovým, se snaží návštěvníkovi přiblížit jejich životy i dílo. Známějšího Josefa Bohuslava představuje nejen jako hudebního skladatele, dlouholetého hudebního kritika a novináře, ale jako člověka Múzami všestranně obdařeného, a to jak po stránce hudební, tak výtvarné i literární.
Múzami se nechal inspirovat i mladší z bratrů, Viktor, malíř a významný mozaikář, jehož práce nacházíme na tak exponovaných místech, jako je Svatý Hostýn, kostel Panny Marie Sněžné v Praze, na Vyšehradě nebo Emauzích. Pro návštěvníky budou nejzajímavější díla, která pro Pelhřimov vytvořil ve spolupráci se sochařem Františkem Bílkem. Jedná se o mozaiku Kristovy hlavy v Děkanské zahradě, mozaiky pro bránu nového hřbitova, cyklus Křížové cesty pro kostel sv. Bartoloměje či terakotové reliéfy Křížové cesty pro poutní místo Křemešník.
kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková; z.trnkova@muzeumpe.cz