Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Baráková kolonie v Německém Brodě 1915-1918

přednáška

středa 21. března 2018 od 17 hodin
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

přednášející Alena Jindrová

Na místě dnešní psychiatrické léčebny stála v době 1. světové války kolonie určená nejprve pro uprchlíky z jižních oblastí habsburské monarchie (Italy a Slovince) a posléze pro židovské uprchlíky z Haliče a Bukoviny. Jednalo se v Čechách o druhou největší kolonii, kde bylo svého času umístěno přes 9 000 utečenců. Jak kolonie vznikla, jak bylo zacházeno s uprchlíky v době války, jaká byla politika habsburské monarchie, jaký byl vztah místních obyvatel k obyvatelům kolonie – to budou témata přednášky pořádané v rámci výstavy „Vyhnaní. Uprchlíci 1914-1918.“ Doplněním výstavy bude představení modelu barákové kolonie v programu Archicad, který představí studentka SPSŠ Tereza Smejkalová. Program Archicad je nejčastějším programem používaným ve stavebnictví, ve kterém se dá vedle výkresové dokumentace zobrazit také stavba jako 3D model. Z nalezených materiálů a knih místních historiků sestavila Tereza Smejkalová přibližný vzhled kolonie a poté vytvářela v programu jednotlivé budovy, pokud to bylo možné. Díky tomu jsou budovy nyní k vidění ze všech úhlů, ne jen jako černobílá fotografie. Tyto projekty jsou v současné době stále populárnější, protože nám historii o krůček přibližují.

Vstupné dobrovolné.