Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

VYHNANÍ. Uprchlíci 1914-1918

putovní výstava

16. února až 15. dubna 2018
vernisáž v pátek 16. února 2018 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

V Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod se bude ve dnech 16. 2. – 15. 4. 2018 konat výstava Vyhnaní. Uprchlíci 1914-1918. Putovní výstava představuje nepříliš známou kapitolu Velké Války, která se dotkla historie rodin a obcí v Čechách a na Moravě. Hned po vypuknutí války proudily do vnitrozemí habsburské monarchie tisíce uprchlíků, které v následujícím roce ještě zesílily po vypovězení války Itálií 24. května 1915 a po neúspěšné ofenzivě v Rusku. Do českých, moravských a rakouských obcí a barákových kolonií bylo evakuováno více než 70 tisíc obyvatel Tridentska, tehdejší rakouské provincie, dále tisíce obyvatel Haliče a Bukoviny různé národnosti a vyznání. Jihotyrolští uprchlíci zůstali v exilu ve velké většině až do konce světového konfliktu a zážitky a vzpomínky na tuto dramatickou epizodu svého života si od té doby předávají z generace na generaci.
Výstavu připravilo historické sdružení Laboratorio di storia di Rovereto ve spolupráci s Městským muzeem (Fondazione Museo civico di Rovereto) a s přispěním Odboru kultury Autonomní provincie Trento (Servizio Attività culturali della Provincia autonoma di Trento). Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod doplnilo výstavu o místní reálie a především o historii barákové kolonie v Německém Brodě, která byla založena původně pro tridentské uprchlíky a později pro židovské uprchlíky z Haliče a Bukoviny. V kolonii byl tehdy umístěn stejný počet obyvatel jako v samotném městě.
Součástí výstavy jsou dobové fotografie, doprovodné texty, úryvky z deníků a dopisů, mapy a cestovní truhly, které se staly symbolem tridentských uprchlíků.
Výstava byla zahájena v listopadu 2015 v Roveretu a následující dva roky se konala na různých místech v celé provincii Tridentsko. Nyní se poprvé objevuje v České republice, kde má za cíl představit osudy uprchlíků v době 1. světové války.

Jako doprovodný program jsou připraveny:
1. vernisáž: 16. 2. 2018 v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod v 17:00, za Laboratorio di storia di Rovereto se zúčastní Táňa Václavíková
2. program pro školy o uprchlících
3. workshop Historie uprchlíků v Čechách a na Moravě ve 20. století, 8. 3. 2018, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
4. přednáška Baráková kolonie v Německém Brodě, 21. 3. 2018, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
5. Jom ha šoa – připomenutí obětí holocaustu, 12. 4. 2018, téma bude navázáno na výstavu jako připomínka všech lidí, kteří nemohli spočinout ve své rodné zemi
Všichni zájemci jsou srdečně zváni!