Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vědecké a nevědecké přístupy k rekonstrukci historie

přednáška v rámci cyklu Science Café

úterý 20. února 2018 v 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Malovaný sál

Přednáší Mgr. Pavel Macků, ředitel pracoviště Telč Národního památkového ústavu

Vědecké a nevědecké přístupy k rekonstrukci historie (experimentální archeologie, livinghistory, reenactment). Téma je věnováno rekonstrukci různých historických etap v podobě experimentálně vyráběných replik hmotné kultury, ale i snaze o napodobení a pochopení mentality našich předků. Do striktně vědeckých metod začíná stále běžněji, a to nejenom v rámci popularizace vědy, vstupovat i prvek ožívající historie, který dovoluje prožít jednotlivé etapy pre/historie na vlastní kůži. Jaká jsou úskalí této rekonstrukce, její hranice a kde začíná již fantasie?