Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Milada Schmidtová Čermáková - Chodkyně v mracích


výstava

vernisáž dne 22. února 2018 v 17 hodin
22. února až 13. května 2018
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24
kurátoři: PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D., Mgr. Ladislav Daněk

 
Výstava v OGV v Jihlavě, jež je pozměněnou reprízou nedávných výstav v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a zlínské Galerii Václava Chada, přináší ucelený pohled na dosud skryté dílo Milady Schmidtové.

Autorka vystudovala Baťovu obchodní akademii ve Zlíně, kde se počátkem čtyřicátých let minulého století sblížila s některými studenty a profesory Zlínské školy umění. Silný vliv měl na ni také pobyt v Paříži, kde se seznámila s osobou a dílem Picassovým. Její raná tvorba byla ovlivněna modernou, věnovala se figurální malbě, portrétům i krajinomalbě. Výstava je její první retrospektivou. Jde o zásadní příspěvek k poznání projevů českého umění po druhé světové válce a šíře proudu Nové figurace.

 Kontakt za OGV: Mgr. Jana Bojanovská, bojanovska@ogv.cz, tel.: 567 217 133, mobil: 605 221 763