Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Bratři Foersterovi – umělci tónu, slova i palety

výstava

6. března až 6. května 2018
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěková organizace

kurátor: Mgr. Zdeněk Geist, Mgr. Ondřej Hájek

Výstava, věnovaná bratrům Foersterovým, se snaží návštěvníkovi přiblížit jejich životy a dílo. Známějšího Josefa Bohuslava představuje nejen jako hudebního skladatele, dlouholetého hudebního kritika a novináře, ale jako člověka vskutku múzického v širším smyslu slova. Byl totiž přesvědčen, že všechna umění navzájem úzce souvisí, a že jejich estetika je jedna a táž.
Múzami se nechal inspirovat i mladší z bratrů, Viktor, malíř a významný mozaikář, jehož práce nacházíme na tak exponovaných místech, jako je Svatý Hostýn, kostel Panny Marie Sněžné v Praze, na Vyšehradě nebo Emauzích. Pro Pelhřimov vytvořil ve spolupráci se sochařem Františkem Bílkem mozaiku Kristovy hlavy v Děkanské zahradě, mozaiky pro bránu nového hřbitova, cyklus Křížové cesty pro kostel sv. Bartoloměje či terakotové reliéfy Křížové cesty pro poutní místo Křemešník.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov tedy touto výstavou, jejímž tvůrcem je pan Zdeněk Geist, představuje dvě velmi svébytné umělecké osobnosti tvořící v období přelomu 19. a 20. století, z nichž Viktor Foerster má k městu Pelhřimov velmi silnou vazbu také díky přátelství s děkanem Františkem Bernardem Vaňkem.