Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Změny klimatu a infekční onemocnění statisticky

přednáška v rámci cyklu Science Café

úterý 23. ledna 2018 v 18 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Malovaný sál

Přednášející: Mgr. Natália Martiínková, Ph.D., z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

Lidstvo vyrostlo v dobách klimatických změn, ale dnes se obáváme, jaké počasí přinese budoucnost, kdy udeří další hurikán nebo sucho. Lidstvo vyrostlo v dobách epidemií, ale dnes se už nebojíme neštovic, moru ani tyfu. Jak se v čase mění klima, co způsobuje živým organismům a jak můžeme předpovídat epidemie? Statisticky. Čas je při počítání jenom další proměnná, kterou můžeme měnit a zjistit tak, jak svět vypadal, nebo bude vypadat. Autorka je vědecká pracovnice Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Zabývá se zejména vztahy obratlovců a jejich patogenů, modelováním změn DNA v čase a evolucí infekčních nemocí. Značnou pozornost věnuje studiu netopýrů, včetně výzkumu tzv. syndromu bílého nosu.