Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

VYHNANÍ. Uprchlíci 1914-1918

výstava

16. února až 15. dubna 2018
vernisáž v pátek 16. února 2018 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Výstava je převzata z Itálie, kde putovala v celém roce 2015, a nyní se poprvé objevuje v České republice, kde má za cíl představit osudy uprchlíků v době 1. světové války. V pětiletí urputných bojů se Čechy a Morava staly útočištěm statisíců žen, mužů a dětí prchajících před válečnou líticí. V Německém Brodě samotném byla zřízena uprchlická kolonie v roce 1915 nejprve pro italské uprchlíky, které po roce vystřídali židé z Haliče a Bukoviny. V kolonii byl tehdy umístěn stejný počet obyvatel jako v samotném městě. Z kolonie se zachoval zajímavý soubor fotografií a dokumentů, které budou vystaveny v Havlíčkově domě společně s fotografiemi a předměty zapůjčenými Vojenským historickým muzeem a městem Roveretem z Itálie.

Jako doprovodný program jsou připraveny:
1. vernisáž: 16. 2. 2018 v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod v 17.00 hod.
2. program o uprchlících, zaměřený na práci s prameny a dobovými texty pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ
3. workshop Historie uprchlíků v Čechách a na Moravě ve 20. století, 8. 3. 2018, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
4. přednáška Baráková kolonie v Německém Brodě, 21. 3. 2018, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.