Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

PŘEDNÁŠKY Z DĚJIN UMĚNÍ v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

PŘEDNÁŠKY Z DĚJIN UMĚNÍ

OGV II, Masarykovo náměstí 24
každá druhá středa
17 až 19 hodin
300 Kč / 8 lekcí
40 Kč / 14 lekce (platba na místě)
přednáší: Mgr. Petr Štěpán7. 2. 2018 – RENESANCE. Velký návrat. Znovuzrození odeznělého světa antiky. Ale Evropa je vícerychlostní. 

21. 2. 2018 – MANÝRISMUS. Vyčerpání znovuzrozením. Aplikace do cizího prostředí plodí i odpor – protestantismus.

7. 3. 2018 – ČESKÉ BAROKO. Především v architektuře. Jeho vrchol a proměny – barokní gotika. Schopnost dotvářet krajinu i mimořádná schopnost soužití s gotikou. 

21. 3. 2018 – SECESE. Mezi historismy 19. století a zrodem moderního umění. Hlavními centry byly Vídeň, Paříž, Brusel, Mnichov, Nancy a Glasgow. Ale také Praha a mnoho stop zanechala secese i v dalších našich městech.

4. 4. 2018 – PRAHA, podivuhodné památky jednoho podivuhodného místa. Poloha v krajině utvářené vodou – především Vltavou. Zamyšlení nad šťastným městem, nad fotografiemi známých i méně známých míst. Pražská historická města. Přemyslovský hrad a velkoměsto Karla IV. Fenomén Baroko. 

18. 4. 2018 – FUTURISMUS. Především italský, ale také ruský a sovětský. Asi 100 reprodukcí. Historie, souvislosti, zdroje futurismu a jeho další vliv. Dokonce i na naše výtvarné umění.

2. 5. 2018 – ČESKÝ FUTURISMUS. Náboj modernity a vzrušení z nového zasáhlo nejen Itálii, ale měl vliv na mladé umění i u nás. (DEVĚTSIL, Šíma, Kubišta, J. Čapek, ale i fotograf Jaroslav Rőssler, Drtikol a mnozí další.)

16. 5. 2018 – VÝTVARNÉ UMĚNÍ RUSKA. Od konce 19. století do dnešních časů. V ruském, respektive v sovětském i postsovětském umění stále o něco jde. A většinou jde o velké věci…