Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Přednáška na téma: Románské umění

přednáška

ve středu dne 10. ledna 2018
od 17 do 19 hodin

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24
přednáší: Mgr. Petr Štěpán
cena: 40 Kč

Románské umění – první velký umělecký sloh zaznamenaný na našem území. Byla alespoň trochu románská i Jihlava? Tíha a solidnost. Víra a krása.