Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kurz kreslení a výtvarných technik v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

kurz kreslení a výtvarných technik
s výtvarnicí Terezou Říčanovou

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 
každé druhé úterý
15 až 17 nebo 17 až 19 hodin
OGV, Masarykovo nám. 24
100 Kč / 1 lekce

Přihlášení na jednotlivé lekce předem:
Pavlína Pitrová: pitrova@ogv.cz / 604 875 412

Kapacita omezena!


6. února
Kresba tužkou, uhlem
stínování, perspektiva, typy kreslířských postupů, možnosti využití technik

20. února
Kresba barevnými tušemi
seznámení se štětcem, barevnost, kompozice

6. března
Frotáž, otisk, monotype
základní techniky tisku20. března
Kresba suchým pastelem
seznámení s technikou, fixování šelakem

3. dubna
Malba temperou
výběr štětce, míchání barev, druhy barev, technika

17. dubna
Dekalk
technika tisku používaná surrealisty, práce s představivostí

15. května
Kresba tuší a perem
stínování šrafurou, možnosti využití techniky, kolorování

29. května
Malba olejovými barvami
plátno, šeps, techniky malby


Jsou zadány techniky, které se budou během kurzu probírat. Podle okolností budeme jako předlohu používat zátiší, rostliny, sochy nebo živý model. Účastníci mohou pracovat v dané technice také na vlastních námětech. Při dobrém počasí bychom mohli zkusit plenérovou kresbu/malbu.