Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Hynek Luňák - Horácká architektura a kroje


výstava

26. ledna až 11. března 2018
vernisáž ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 17:00 hod. 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, galerie Tympanon

V galerii Tympanon budete moci shlédnout výstavu třebíčského výtvarníka Hynka Luňáka - Horácká architektura a kroje. Výstava prezentuje méně známou část Luňákovy tvorby, pocházející zejména z 50. let 20. století, která dokumentuje lidovou architekturu a kroje Horáckého regionu. Po svém příchodu do Třebíče se věnoval mimo jiné tématům z oblasti lidové kultury Horácka. Zachytil zde relikty lidové architektury, ale také lidového oděvu.