Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Historie léčebných zařízení města Havlíčkův Brod

přednáška

čtvrtek 11. ledna 2018 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si vás dovoluje pozvat na přednášku ke 120. výročí založení okresní nemocnice. Přednáška v podání MUDr. Jana Betlacha nese název Historie léčebných zařízení města Havlíčkův Brod a půjde o komentované promítání asi stovky dobových obrázků, zaměřené především na vznik a rozvoj zdejší okresní nemocnice do šedesátých let dvacátého století. Vstupné je dobrovolné.