Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Středověká krajina a středověký člověk: případ Vysočina

Science Café Věda jako dobrodružství

úterý 19. prosince 2017 v 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Malovaný sál

Další přednáška z cyklu Science Café, tentokrát to bude Středověká krajina a středověký člověk: případ Vysočina. Přednáška doc. Mgr. Petra Hrubého, Ph.D. z Filozofické fakulty Brno začíná v muzejním Malovaném sále v 18:00. Jste srdečně zváni!

Petr Hrubý představí výsledky současného výzkumu proměn krajiny a přírody Českomoravské vrchoviny ve středověku. Hlavním strůjcem těchto proměn byl pochopitelně člověk, který přírodní zdroje tohoto specifického území využíval nejprve jako zemědělec a od 13. století také jako dobyvatel nerostných surovin. Prostřednictvím archeologie, archivního výzkumu, paleobotaniky a za využití geochemických metod, můžeme studovat doklady počáteční proměny skladby lesů, jejich mýcení, vznik sídelní infrastruktury i stopy exploatace rud a jejího vlivu na prostředí. Mnoho jevů, které na středověké Vysočině pozorujeme, se přitom shoduje s děním i v jiných středoevropských pahorkatinách. Jejich studium proto přispívá k pochopení vzniku historické kulturní krajiny starého kontinentu.