Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Do muzea za benediktinem

cyklus Do muzea za...

sobota 20. ledna 2018 v 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěková organizace

V lednu pokračujeme v cyklu Do muzea za ..... některým z exponátů. Tentokrát se vydáme do muzea za benediktinem. A proč zrovna za mnichem? Muzeum Vysočiny Třebíč se  nachází v prostorách třebíčského zámku, který stojí na základech kláštera. Děti i rodiče si budou moci prohlédnout pozůstatky třebíčského kláštera a nahlédnout do života mnichů. Vstupné 25 Kč. Program trvá cca 1 hodinu.
Kontakt: Mgr. Eva Novotná, e.novotna@muzeumtr.cz, 568 408 897