Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Židovské osídlení v Jemnici a v Polici

přednáška z podzimního cyklu přednášek

úterý 21. listopadu 2017 v 17:30 hod. 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Poslední přednáška v rámci podzimního cyklu přednášek v tomto roce nese název Židovské osídlení v Jemnici a Polici. Přednáší pracovnice třebíčského muzea Mgr. Jana Lochmanová.