Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vánoční program pro školy: Nastává vánoční čas

4. až 22. prosince 2017
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, multifunkční sál

Přijďte do muzea zažít adventní vánoční čas. Jaká jména se objevují v kalendáři během adventu a jaké tradice se s nimi u nás pojí?  Součástí programu pro školy je prohlídka vánoční výstavy
betlémů. Vstupné 20 Kč.
Kontakt: Mgr. Eva Novotná, e.novotna@muzeumtr.cz, 568 408 897