Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

SKLO: Chladná krása, která povstala z plamene

přednáška

úterý 21. listopadu 2017 od 17:00
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ,freskový sál

přednášející: Mgr. Hana Zrno Vondrů
host: Mgr. Hana Kašparová

V současnosti je sklo materiálem, který nás běžně obklopuje, jeho přítomnost v hmatatelném světě je pro nás samozřejmou, avšak výjimečnost této suroviny je specifická. Přednáška představí historii a základní technologické principy při jeho zpracovávání.
Jedním z témat přednášky bude otázka, jakou funkci má sklo pro umění a uměleckořemeslnou výrobu napříč staletími. Přestože na nás sklo působí chladným dojmem, jeho živoucí tvárnost a pestrost je nekonečná, a to například při výrobě šperků. Hostem na přednášce bude Hana Kašparová, která mimo své jiné umělecké aktivity tvoří krásné skleněné perly.
Skleněné perly se vyráběly již ve starověkém Egyptě, Sýrii a Mezopotámii. Jsou považovány za jedny z nejstarších sklářských výrobků a ceněny byly hlavně pro svou podobnost s drahými kameny. Technika vinutí perel ze skleněné tyčinky, kterou tavíme a navíjíme na nerezový drát je tedy tradiční a stále živá. Díky ní stále vznikají originální korálky – perly v nekonečně krásné škále barev a tvarů.
Přednáška bude doplněna o ukázku šperků z vinutých perel s vysvětlením technologie jejich vzniku a videoukázkou tvorby.