Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Novoročenky ze sbírky Heleny Benešové

výstava

27. listopadu 2017 až 7. ledna 2018
vernisáž: pondělí 27. listopadu 2017 v 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, telčská radnice

Na telčské radnici budě v pondělí 27. listopadu slavnostní vernisáží zahájena výstava Novoročenky ze sbírky Heleny Benešové.

Helena Benešová se narodila v roce 1931 v Chebu, kde žila do svých pěti let. Poté se rodina stěhovala do Falknova /Sokolova/, Zbečné a po ukončení války zpět do Sokolova. Zde absolvovala reálné gymnázium a po maturitě studovala na pedagogické fakultě v Brně aprobaci dějepis v kombinaci s ruským jazykem. Až do důchodu pak učila na základní škole v Telči. Dětem se věnovala i ve svém volném čase. Vedla dějepisný kroužek a turistický oddíl. S dětmi se zúčastňovala turistických pochodů, podnikala výlety 
a o prázdninách s nimi jezdila na putovní tábory. Od roku 1984 vedla městskou kroniku, o kterou se starala po dlouhá léta až do roku 2003. V roce 1992 byla jedním ze znovuzakládajících členů Muzejního spolku v Telči. Pořádala besedy, které se týkaly především historie Telče, bývaly hojně navštěvované. Řadu let sbírala a sepisovala pověsti z Telče a okolí, jež právě díky Muzejnímu spolku v Telči byly vydány tiskem. Jejím koníčkem bylo výtvarné umění. Byla členkou Spolku sběratelů a přátel exlibris. V průběhu života nashromáždila stovky drobné grafiky, exlibris a novoročenek, ze kterých je sestavena tato výstava. Ačkoliv se narodila v  historickém městě Chebu, doma byla v Telči, kde prožila celých 53 let a kde také 23. srpna 2013 zemřela.