Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kvantová fyzika pomalu, ale radostně

přednáška

čtvrtek 7. prosince 2017 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny JIhlava, příspěvková organizace, Malovaný sál


přednášející: prof. RNDr. Jiřího Spousty, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně
Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina.

První polovina 20. století byla z hlediska fyziky zlatým věkem pro dvě fascinující teorie. Tou první byla Einsteinova teorie obecné relativity, která dala zcela nový pohled na teorii gravitace. Druhá přelomová teorie z vědeckého hlediska slavila ještě větší úspěchy, a to hlavně pro svou dokonalou schodu teorie a experimentu. Touto druhou teorií byla Kvantová fyzika, která popisuje celý mikrosvět a svět atomů včetně moderních nanotechnologií.
Jak zábavně přednášet o této na první pohled abstraktní vědní disciplíně předvede prof. Jiří Spousta z brněnského Vysokého učení technického.