Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Komoří z Wormsu, říšští svobodní páni z Dalbergu v německých a českých zemích

věda jako dobrodružství Science Café

úterý 21. listopadu 2017 v 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Malovaný sál

Další přednáška z cyklu Science Café. Tentokrát se můžete těšit na přednášku PhDr. Jany Bisové s názvem Komoří z Wormsu, říšští svobodní páni z Dalbergu v německých a českých zemích. Rod Komořích z Wormsu, svob. pánů z Dalbergu, není v českých zemích příliš známý. Jeho poslední čtyři generace našly svůj domov na panství Malešov v Čechách a v Dačicích na Moravě teprve v roce 1809, když zde Friedrich v. Dalberg převzal dědictví po svém strýci hraběti Osteinovi a přesídlil z Porýní do rakouské monarchie. Díky tomu se právě v Dačicích dochovalo množství památek – rodinné portréty, rodokmeny, knihovna, archiv i přírodovědné sbírky, jejichž cennou ornitologickou část věnovala rodina již před více než sto lety jihlavskému muzeu. Posluchači se seznámí s dačickým zámkem a dnes nepřístupným zámkem Roztěž, s významnými představiteli rodu, s jedinečnými památkami v německých zemích, s ojedinělým privilegiem pasování na rytíře. Předpokladem zkoumání dějin rodu je genealogická práce, patří k němu určování portrétů, práce s rodinnou knihovnou a rodinným archivem, které se autorka přednášky věnuje již 30 let.