Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Blízký východ, Turecko a Evropa

přednáška

pondělí 27. listopadu 2017 v 17:00 hodin
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, obřadní síň telčské radnice

přednáší: Daniel Haslinger, specialista na historii i současnost Blízkého východu