Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Archimédův výpočet čísla pí

odborná přednáška v podobě vědecké kavárny

pátek 10. listopadu 2017 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Dnes máte jedinečnou možnost setkat se s matematikem doc. RNDr. Tomášem Vejchodským, Ph.D. v rámci vědecké kavárny na téma Archimédův výpočet čísla pí.

Vstup zdarma! Jste srdečně zváni!