Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zrod textilních továren

přednáška

čtvrtek 2. listopadu 2017 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
přednášející: Mgr. Michal Kamp

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod zve všechny zájemce na přednášku Michala Kampa "Zrod textilních továren v Havlíčkově Brodě", která se uskuteční 2. 11. od 17.00 v Havlíčkově domě. Tématem povídání bude éra po roce 1870, kdy zavedení vlakového spojení do Německého Brodu znamenalo masový nárůst fabrik v tomto městě, především soukenných a textilních. Mnohé tyto továrny přečkaly první i druhou světovou válku, nakonec byly znárodněny po roce 1947 a časem zbořeny nebo zrušeny. Tyto opuštěné či adaptované stavby jsou ve městě patrné dodnes. Přednáška se koná v rámci výstavy "Móda a odívání na Havlíčkobrodsku". Vstupné je 20 Kč.