Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zamykání lesa

houbařská vycházka

sobota 28. října 2017 v 9:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Letošní Zamykání lesa - poslední vycházka s Mykologickým klubem Jihlava se uskuteční v sobotu 28. října  v okolí pramene Balinky. Sraz v 9:00 u vodárny při odbočce k vysílači na Havlině. Odborným garantem vycházky je Luboš Hašek. Jste srdečně zváni!