Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výstava o Adamu Mickiewiczovi v Krajské knihovně Vysočiny

Krajská knihovna Vysočiny spolupracuje s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Společně otevírají výstavu o Adamu Mickiewiczovi.


Krajská knihovna Vysočiny letos na jaře navázala partnerství s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Smlouvu o spolupráci podepsali ředitelé obou institucí Jitka Hladíková a Andrzej Kuźmiński v květnu v polském Lešně za přítomnosti primátora Łukasze Borowiaka. Obě instituce se zavázaly spolupracovat nejen v oblasti knihovnictví, ale i v oblasti kulturních projektů. Aktuální společnou aktivitou obou knihoven je výstava o Adamu Mickiewiczovi, významném polském spisovateli, básníku a dramatikovi, hlavním představiteli polského romantismu. Výstava bude slavnostně zahájena dnes 11. října 2017 v Havlíčkově Brodě v prostorách Staré radnice.

Prvním větším společným projektem byla putovní výstava „Karel Havlíček Borovský“ zahájená v polském Lešně v květnu tohoto roku v Galerii Lochy. Ta je nyní postupně k vidění na dalších vybraných místech v rámci Polska.
Aktuálním kulturním počinem obou knihoven je výstava „Adam Mickiewicz ve Velkopolsku“, jejíž vernisáž se koná dnes 11. října 2017 v 17.30 hodin v podkroví Staré radnice v Havlíčkově Brodě, sídle Krajské knihovny Vysočiny. Slavnostního zahájení se zúčastní i ředitel Městské knihovny v Lešně Andrzej Kuźmiński. Na vernisáž naváže od 18.00 hodin v sále Staré radnice koncert polské skupiny Trio Stroikowe. Jedná se o absolventy Poznaňské a Vratislavské hudební akademie. Skupina Trio Stroikowe vystupuje v celé Evropě a představuje divákům nejslavnější a nejpopulárnější hity klasické i populární hudby. Škála jejích hudebních stylů je široká, od renesančních skladeb až po hudbu současnou.
V rámci programu mimo jiné zazní:
Giuseppe Verdi – Uwertura do opery „Nabucco”
Roman Maciejewski – Pieśni Bilitis – „Fletnia”
Stanisław Moniuszko – Wokół Moniuszki
Roman Maciejewski – Pieśni Bilitis – „Nagrobek Bilitis”
Henryk Wieniawski – Kujawiak
Roman Maciejewski – Pieśni Bilitis – „Wspomnienie Mnasidiki”
Leonard Bernstein – I Feel Pretty (West Side Story) aj.