Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Týden vědy a techniky

6. až 12. listopadu 2017
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

I v letošním roce se jihlavské muzeum zapojí do největšího vědeckého festivalu v České republice, který pořádá Akademie věd ČR - Týden vědy a techniky se koná od 6. do 11. listopadu.
Pro žáky 2. stupně základních a studenty středních škol v tomto čase nabízíme interaktivní přednášky, workshopy a zajímavé dílny. Vstup je možný pouze na objednání na: oberreiterova@muzeum.ji.cz
Dopolední blok programů pro školy doplní odpolední program pro širokou veřejnost - komentované prohlídky jednotlivých expozic a v podvečer odborné přednášky v podobě vědeckých kaváren. Setkat se můžete například s archeoložkou PhDr. Naďou Profantovou, CSc. či matematikem doc. RNDr. Tomášem Vejchodským, Ph.D. Vstup na školní programy i akce pro veřejnost je zdarma. Součástí nabídky je i možnost navštívit Badatelské centrum jihlavského gymnázia ve středu 8. 11. od 14:00 do 17:00 hod. Bližší informace na tel. čísle 567 579 740.