Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Plukovník Švec a československé legie

přednáška Jana Tomáška v rámci cyklu Muzejní úterky

úterý 24. října 2017 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

V příštím roce oslavíme 100. výročí konce 1. světové války a vzniku samostatné Československé republiky. K tomuto vítězství však vedla velmi dlouhá a trnitá cesta, která si vyžádala mnoho hrdinských činů a obětí. Jedním z těch, kdo neváhali obětovat vše pro úkol, který si předsevzali, byl plukovník Josef Jiří Švec, velitel legií na Sibiři, rodák z Čenkova a absolvent pelhřimovského gymnázia. Jeho příběh je inspirací a závazkem, který čas nepřekryl a nepřekryje.