Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Mýtus Kupezky

Addenda k biografii velkého umělce

úterý 10. října 2017 v 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Další přednáška z podzimního cyklu přednášek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Tentokrát se můžete těšit na téma MÝTUS KUPEZKY, Addenda k biografii velkého umělce v podání Mgr. Zdeňka Kazlepky, Ph.D. z Moravské galerie v Brně.

O velkých umělcích často kolují zvěsti o jejich rozháraném bohémském životě, mnohdy plném strádání a bolesti. Totéž platí i o proslulém evropském portrétistovi Janu Kupeckém, jehož obraz vlastní i naše muzeum. Bylo o něm napsáno, že trpěl nejen pro odlišnost svého náboženského vyznání, ale prý ho trápila i nevěra jeho ženy a ztráta obou milovaných dětí. Pokus o průlom do tohoto mýtu se pokusí Zdeněk Kazlepka z Moravské galerie v Brně.
Přednáška se uskuteční v prostorách Kamenného sálu třebíčského zámku.