Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Klement Gottwald – první rudý prezident

přednáška

úterý 14. listopadu 2017 v 16:30 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

přednášející: doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Národní muzeum v Praze     

Klub přátel historického Pelhřimova ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov připravil přednášku, která přiblíží osobnost Klementa Gottwalda, prezidenta ČSR v letech 1948-1953, ale především hlavního strůjce komunistického převzetí moci v roce 1948. Zaměří se na jeho osobnost, předválečné aktivity, vztah ke Stalinovi i na poměry, které vedly v letech 1945-1948 ke ztrátě demokracie. Pozornost bude věnována i prezidentskému období a politickým procesům i osobní roli v konkrétních případech.
kontaktní osoba: Josef Berka, jh.berka@seznam.cz