Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Houbařská vycházka

sobota 7. října 2017 od 9:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Říjnová Houbařská vycházka, kterou pořádá Mykologický klub Jihlava, se uskuteční v sobotu 7. října. Sraz je v 9:00 hod. u Alejí na severní cestě před závorou od silnice ze Stonařova. Vycházku vede předseda MKJ Jiří Burel.