Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Fenomén Věstonická Venuše

přednáška v rámci cyklu Muzejní úterky

úterý 7. listopadu 2017 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
přednášející: Mgr. Martina Galetová, Ph.D., vědecká pracovnice Moravského zemského muzea a Hrdličkova muzea člověka

Věstonická Venuše je dílem prehistorického člověka, které po objevení došlo nebývalé slávy. Ze souboru paleolitického umění nalezeného na Moravě má Věstonická Venuše aktuálně největší vážnost, atraktivitu i popularitu. Přestože celý soubor je bohatý na artefakty z různých materiálů, různorodého uměleckého zpracování, různé estetické úrovně. Proč zrovna Věstonická Venuše je takto populární? Jak k tomu došlo a jaké bylo a je její postavení? Proč a jak se paleolitické Venuše staly ikonami a jak je jejich ikoničnost v současnosti používána či zneužívána? Všechny tyto otázky budou zodpovězeny.