Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Derniéra výstavy Klobouk, hůl a růženec

neděle 15. října 2017
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Ve 14:00 hodin můžete navštívit depozitář na ulici Kosmákova a shlédnout originál oltářního obrazu z baziliky sv. Prokopa. Pozor - nutná rezervace na tel. 568 824 658.

V 15:30 hodin proběhne komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy v konírně třebíčského zámku, kde výstava probíhá.