Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

81. pěší pluk v bitvě u Zborova

přednáška

úterý 17. října 2017 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava - Malovaný sál

Přijměte pozvání na přednášku Radima Kapavíka ze spolku Signum belli 1914 s názvem 81. Pěší pluk v bitvě u Zborova.
Bitva u Zborova je z pohledu české historiografie asi nejslavnější kapitolou dějin první světové války. Je málo známou skutečností, že bojů Kerenského ofenzivy na úseku u Zborova se kromě jiných českých vojáků účastnili také vojáci z Vysočiny, sloužící v jihlavském 81. pěším pluku, na jehož úsek mířil první ruský útok 1.7.1917.