Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

100 P VŘSR

beseda s Martinem C. Putnou

pátek 3. listopadu 2017 od 16:30 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Malovaný sál

Beseda s prof. Mgr. Martinem C. Putnou, Dr. z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži nese název 100 P VŘSR.
Co znamenala VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) pro dvacáté století? O metastázách, které mohly prorůst skrze čas, o nových kazatelích staré "víry", o jejích nových symbolech, projevech a potenciálu. O myšlence revoluce vůbec. O tom, zda a jak tehdejší i současné dění v Rusku ovlivňuje naši realitu. A jistě ještě o mnohém dalším.