Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zamlklí průvodci našich cest. Posvátná krajina barokního Pelhřimova

výstava

19. září 2017 až 14. ledna 2018
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

kurátorka: Mgr. Zuzana Trnková

Výstava se zaměří na drobné sakrální památky ve veřejném prostoru Pelhřimova. Jedná se o různorodé objekty, od božích muk a křížů, přes sochy až po drobnou výklenkovou plastiku. Budou představeny především objekty s doložitelným původním umístěním – ať už ty, které se dodnes nacházejí ve veřejném prostoru, nebo ty, které jsou součástí sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. a jejichž původní umístění známe díky obrazovým nebo písemným pramenům. Klíčovým tématem výstavy bude interpretace funkce těchto drobných sakrálních objektů v kontextu tzv. sakrální barokní krajiny, doprovodné texty k jednotlivým předmětům shrnou dosavadní znalosti o jejich vzniku a dalších osudech.
K výstavě bude vydán tištěný průvodce po drobných sakrálních památkách, které se dosud nacházejí ve veřejném prostoru. Spolu s otevřením výstavy bude spuštěn provoz on-line interaktivní mapy těchto památek, přístupné z webových stránek Muzea.
Vernisáž výstavy 19. září 2017 bude mít formu komentované prohlídky, komentovaná prohlídka výstavy bude nabízena také po celou dobu trvání na objednávku, pro školní i jiné skupiny s minimálním počtem pěti účastníků.